Το Βasketground προχώρησε σε μία ακόμα χορηγική συμφωνία, και ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τoυ με την εταιρεία Νίκας, η οποια συμμετείχε για πρώτη φορά στο 1ο Basketground Tournament και αποτελεί τον «Επίσημο Χορηγό» του Επάθλου “ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ” με αμαξίδιο, υποστηρίζοντας πάντα πρωτοβουλίες που προβάλλουν και αναδεικνύουν το κοινωνικό της πρόσωπο.