Γήπεδα

Οι αγώνες του BASKETGROUND θα διεξάγονται στα εξής γήπεδα:

ALL Stars Arena OAKA

Ημέρα: Τρίτη  Ώρα: 22:30-24:00

Ημέρα: Τετάρτη  Ώρα: 22:30-24:00

Ημέρα: Πέμπτη  Ώρα: 21:00-22:30 & 22:30-24:00

 

https://www.facebook.com/AllStarsArenaOAKA/