Ιατρικο Ιστορικο Αθλουμενου

Ονοματεπώνυμο:                                                                 Ηλικία:                        Έτος γέννησης:

Άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης:                                                      Τηλέφωνο:

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε με κάθε ειλικρίνεια και λεπτομέρεια τις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν στο προσωπικό ιστορικό του κάθε αθλητή. Τα στοιχεία αυτά προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο.

 

Σοβαροί τραυματισμοί μέσα στο 2022-23: ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις

 

Σοβαροί τραυματισμοί στο παρελθόν:

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Αλλεργίες:

 

 

Αν ναι, ποιά αγωγή λαμβάνεται στο σπίτι από τον αθλητή και γιατί;

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Χρόνιες παθήσεις:

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στο 2021/2022:

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Χειρουργικές επεμβάσεις  στο παρελθόν:

 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Φαρμακευτική αγωγή σε καθημερινή βάση:

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Φάρμακα που έχω μαζί μου στο camp:

τρόπος/χρόνος χορήγησης και για ποιό λόγο:

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Σημειώσεις
Ευαισθησία σε φάρμακα:

 

NAI OXI Σημειώσεις

 

 

 

Σημειώσεις:

 

 

 

Ημερομηνία   …./…./2023

Υπογραφή …………………