Κανονισμός Πρωταθλήματος

ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ

1.1.2. Για την υποψηφιότητα μιας ομάδας στο πρωτάθλημα του “BASKETGROUND” υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, μέσω έτοιμης φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

1.1.3. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται ΜΙΑ φορά για κάθε ομάδα , από τον εκπρόσωπο και αρχηγό της.

1.1.4. Οι υποψηφιότητες ελέγχονται από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης και μετά εμφανίζονται στον κατάλογο των υποψηφίων ομάδων προς συμμετοχή.

Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος της ομάδας λαμβάνει απαντητικό email επιβεβαίωσης της συμμετοχής του.

1.1.5. Η υποψηφιότητα μιας ομάδας επικυρώνεται ύστερα από την :

Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα του www.basketground.gr  “ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ”

Σημαντική σημείωση: Η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής δεν εγγυάται τη δέσμευση θέσης στο πρωτάθλημα του BASKETGROUND.       

Η θέση διασφαλίζεται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής και έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που οι έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων ξεπεράσουν τις 16  τότε η πρόκριση θα κριθεί ως εξής:

α) Η πρόκριση στην Βasketground League θα εξασφαλίζεται μέσω αγώνων που θα γίνονται πριν αρχίσει η αγωνιστική περιόδος. 

β) Ημερομηνία αγώνων πρόκρισης ένα μήνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

2.1.1. Το πρωτάθλημα “BASKETGROUND” της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 θα διεξαχθεί με βάση τους επίσημους κανονισμούς της ΕΟΚ-FIBA.

2.1.2. Ο αγώνας διαρκεί τέσσερα (4) δεκάλεπτα. Η έναρξη ενός αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από δεκαπέντε (15) λεπτά και με λιγότερους από πέντε υγιείς (5) αθλητές.

2.2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Επαναπρογραμματισμός αγώνα γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αναβληθεί:

Α) είτε λόγω απόφασης της διοργανώτριας αρχής,

Β) είτε λόγω τεχνικού προβλήματος,

Γ) είτε λόγω προβλήματος-κωλύματος του γηπέδου.

2.3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η διατησία και η γραμματεία ενός αγώνα ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή και απαρτίζονται από:

Α) Διατητές.

Β) Υπεύθυνο στατιστικής υπηρεσίας.

Γ) Υπεύθυνο χρόνου και κάλυψης αγώνα.

Οι αγώνες του τουρνουά διεξάγονται με δύο (2) διαιτητές.                       

Σε περίπτωση κωλύματος θα διεξάγεται με έναν (1) διαιτητή κατόπιν συμφωνίας των δύο ομάδων.

2.4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

Η διαγραφή μιας ομάδας μπορεί να επέλθει σε δύο περιπτώσεις: 

Α) Με πειθαρχικό παράπτωμα κατά τον Ποινικό Κώδικα. 

Β) Με τρεις (3) μηδενισμούς. (διευκρινίζεται ότι μηδενισμός γίνεται όταν η ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα για 3 φορές. 

2.5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων (πίνακας , χρονόμετρο) το παιχνίδι θα διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα.

2.6. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται ΜΟΝΟ σε κλειστά γήπεδα.

3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3.1. Για την εγγραφή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα θα πρέπει αφενός να συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής και αφετέρου να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

3.1.1. Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) αθλητές και ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3.1.2. Ο εκπρόσωπος-αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να είναι ένας εκ των παικτών της ομάδας, ο οποίος και θα διατηρεί επικοινωνία με την διοργάνωση.

3.1.3. Κάθε αρχηγός, ΠΡΙΝ την έναρξη του αγώνα, υποχρεούται να προσκομίσει στην γραμματεία τα δελτία των αθλητών, που θα αποτελούν τη σύνθεση της ομάδας για τον συγκεκριμένο αγώνα και το κόστος συμμετοχής.

3.1.4. Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να δοθεί ένα όνομα στην ομάδα που δεν θα έχει δηλωθεί νωρίτερα από κάποια άλλη.

3.1.5. Κάθε παίκτης θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη εμφάνιση, μία (1) εμφάνιση double face. Δεν θα συμμετέχει παίκτης χωρίς εμφάνιση. Κάθε ομάδα θα λάβει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ από την διοργάνωση ένα σετ εμφάνισης διπλής όψεως (σκούρο και ανοικτό χρώμα) κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος και κάθε παίκτης στην ομάδα θα πρέπει να φορέσει την εμφάνιση της διοργάνωσης και δεν μπορεί να φορέσει άλλη εμφάνιση.

3.1.6. Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή μίας ομάδας και να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα πρέπει να έχει γίνει η σχετική καταβολή της συνδρομής για κάθε ομάδα, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.

3.1.7. Επισημαίνεται οτι σε περίπτωση που μια ομάδα παρά την αρχική της συμμετοχή, αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα, το ποσό των εγγραφών που έχουν ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

3.1.8. Επίσης, να προσκομιστούν στη διοργάνωση από τον εκπρόσωπο – αρχηγό της ομάδας τα εξής  δικαιολογητικά εγγραφής για κάθε αθλητή ξεχωριστά:

A) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων

B) Ιατρική Βεβαίωση (Κάρτα Υγείας Αθλητή)

Γ) Υπεύθηνη Δήλωση Συμμετοχής

Δ) Άδεια Τήρησης και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ε) Ποσό νέας εγγραφής ή επανέκδοσης δελτίου 20 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά (Β) + (Γ) + (Δ) προς συμπλήρωση βρίσκονται στο site του πρωταθλήματος (στην κατηγορία έγγραφα  συμμετοχής) https://basketground.gr/eggrafa/

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΗ

4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

4.1.1. Ο αθλητής ο οποίος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχει κλείσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, να αναφέρεται στη λίστα της ομάδας του με το ονοματεπώνυμό του (μικρά γράμματα και τονισμένα) και να προσκομίσει μαζί με την αίτηση της ομάδας τα δικαιολογητικά εγγραφής που αναφέρονται στο άρθρο 3.1.8. Με βάση τα στοιχεία αυτά η διοργανώτρια αρχή θα εκδώσει δελτίο αθλητή.

4.1.2. Οι λίστες των αθλητών των ομάδων θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καταληκτική για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε αθλητή. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας κανένα αίτημα δήλωσης παίκτη δεν θα γίνεται δεκτό. Επίσης παίκτες χωρίς όλα τα δικαιολογητικά μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το χαρτί του γιατρού το οποίο δύναται το δικαίωμα να προσκομιστεί μέχρι και την ημέρα των αγώνων.

4.1.3. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα διατηρεί ο Υπεύθυνος της Διοργάνωσης για να μπορεί να πραγματοποιεί έλεγχο πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και όποια άλλη στιγμή χρειαστεί ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο.

4.1.4. Όλοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στην αρχική λίστα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων του πρωταθλήματος της φάσης των Playoffs,Final Four, και του Κυπέλλου. 

4.1.5. Η Διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα σε ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες κατά που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα σε προηγούμενη διοργάνωση. 

4.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

 Απαγορεύεται η συμμετοχή ενεργών αθλητών που αγωνίζονται από την Γ’Εθνκή Κατηγορία και άνω. Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά έχουν για κάθε ομάδα , μέχρι τρεις (3) αθλητές που αγωνίζονται σε τοπικές ενώσεις.

4.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΔΥΟ (2) Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε δύο (2) ή παραπάνω ομάδες. Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί μόνο με μία ομάδα στο πρωτάθλημα.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ

5.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει τουλάχιστον επτά (7) παίκτες και το πολύ μέχρι δεκαπέντε (15). Η δήλωση της ομάδας πρέπει να γίνει συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής.

5.2 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Κάθε ομάδα θα λάβει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ από την διοργάνωση ένα σετ εμφάνισης διπλής όψεως (σκούρο και ανοικτό χρώμα) κατά την διάρκεια του τουρνουά και κάθε παίκτης στην ομάδα θα πρέπει να φορέσει την εμφάνιση της διοργάνωσης και δεν μπορεί να φορέσει αλλή εμφάνιση.

Κατά την εγγραφή , θα πρέπει να δηλωθεί το μέγεθος και ο αριθμός της φανέλας κάθε παίκτη.

Η αρίθμηση των εμφανίσεων είναι ελεύθερη απο το 0 έως και το 99. 

Επισημαίνεται ότι ο αθλητής δε μπορεί να συμμετέχει σε αγώνα χωρίς εμφάνιση της ομάδας.

5.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

5.3.1. Ως μεταβολή στο δυναμικό μια ομάδας νοείται οποιαδήποτε νέα προσθήκη αθλητή / νέα εγγραφή αθλητή ή αντικατάσταση. Μεταβολές στο δυναμικό της ομάδας επιτρέπονται, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

5.3.2. Δικαίωμα μίας νέας εγγραφης επιτρέπεται κατά την διάρκεια της Α’ Φάσης του  πρωταθλήματος και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των PlayOffs, μόνο στις ομάδες όπου ο αριθμός στο δυναμικό τους είναι κάτω από δέκα (10) αθλητές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους 3.1.8. & 4.1.1

5.3.3. Δικαίωμα αντικατάστασης δύο αθλητών στο σύνολο επιτρέπεται σε όλες τις ομάδες, μια κατά την διάρκεια της Α’ Φάσης του πρώτου γύρου και μια κατά την διάρκεια του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος και πριν την έναρξη των PlayOffs, όπου ο αριθμός στο δυναμικό τους δεν είναι πάνω από δεκαπέτνε (15) αθλητές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις  που αναφέρονται στους όρους 3.1.8. & 4.1.1

5.3.4. Σε περίπτωση ιδιαίτερων συνθηκών (όταν για παράδειγμα μία ομάδα έχει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό τραυματισμών) η διοργάνωση έχει το δικαίωμα, κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση-προσθήκη ενός νέου παίκτη στο δυναμικό μιας ομάδας 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις  που αναφέρονται στους όρους 3.1.8 & 4.1.1

6.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Η κατάταξη των ομάδων μετά απο κάθε αγωνιστική θα γίνεται συμφωνα με τον εξής τρόπο βαθμολόγησης:

Νίκη = 2 Βαθμοί

Ήττα = 1 βαθμός

Μηδενισμός = 0 βαθμοί

6.1. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΆΔΩΝ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο(2) ή περισσότερων ομάδων θα λαμβάνονται υπόψη οι νίκες-ήττες μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Η ομάδα που θα έχει τις περισσότερες νίκες στα παιχνίδια μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων θα υπερισχύει στην ισοβαθμία και θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης.

 Σε περίπτωση που δύο(2) ή περισσότερες ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών τότε σαν κριτήριο θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ομάδα με την μεγαλύτερη θετική διαφορά θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. 

Σε περίπτωση που η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι ίδια, θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων μεταξύ άμυνας και επίθεσης κάθε ομάδας. Η ομάδα με την μεγαλύτερη θετική διαφορά θα καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πόντων στην επίθεση. 

Επόμενο κριτήριο είναι το σύνολο των πόντων στην άμυνα. 

Τελικό κριτήριο είναι το ποινολόγιο και έπειτα η κλήρωση. 

6.2. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

6.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα Playoffs έχουν όλες οι ομάδες ανάλογα με την θέση κατάταξής τους στο τέλος της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην Διακήρυξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

6.2.2. Πρωταθλήτρια ομάδα του τουρνουά θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα νικήσει στον μεγάλο τελικό του Final Four. Οι ομάδες του Final Four θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των Playoffs, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην Διακήρυξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

7.1.1. Μόλις ολοκληρωθεί και γνωστοποιηθούν οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα του “BASKETGROUND”, για κάθε ομάδα θα υπάρχει κόστος εγγραφής και συμμετοχής στον αγώνα.

7.1.2. Κάθε ομάδα έχει χρηματική συμμετοχή ανά αγώνα. Με τα χρήματα αυτά καλύπτονται, τα έξοδα χρήσης και καθαρισμού του γηπέδου, οι αμοιβές διαιτητών και μελών της γραμματείας, όπως επίσης και η παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού στον αγώνα. Επιπλέον, καλύπτουν την επικοινωνία και την ενημέρωση των ομάδων για τα νέα του πρωταθλήματος (στατιστικά, βιντεοσκόπηση, αρθογραφία, κ.α.). Μέσα στις παραπάνω παροχές περιλαμβάνεται επίσης και η χρήση μπαλών προθέρμανσης και αγώνα.

7.2. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κάθε ομάδα πρέπει να σέβεται και να διατηρεί το υλικό που θα της διατεθεί καθώς και τις εγκαταστάσεις στην αρχική άριστη κατάστασή τους. Κάθε φθορά ή καταστροφή των ανωτέρω από μια ομάδα θα αποκαθίσταται με οικονομική επιβάρυνση της ομάδας.

7.3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μια ομάδα διακόψει τη συμμετοχή της, επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που τις απομένουν μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος (καθώς η Διοργάνωση έχει ήδη προχωρήσει στις μισθώσεις των γηπέδων,) ειδάλλως η Διοργανώτρια αρχή έχει κάθε δικαίωμα να κινηθεί εναντίον των μελών της νομικά. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης μιας ομάδας, η Διοργανώτρια Αρχή θα αποφασίσει είτε για την αντικαταστασή της ομάδας αυτής με μια απο τις επιλαχούσες, είτε με την συνέχιση του πρωταθλήματος με μια (1) λιγότερη ομάδα, διατηρώντας παράλληλατη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα των εναπομείναντων αγώνων.

7.4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση που υπαίτια για τη ακύρωση του αγώνα ομάδα, ενημερώσει 48 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα του αγώνα της, οι συνέπειες  είναι οι ακόλουθες:

α. Ο αγώνας ματαιούται,    

β. Η υπαίτια, για την ματαίωση του αγώνα ομάδα χάνει το παιχνίδι  στα χαρτιά με σκορ (20-0), λόγω της ως άνω ματαίωσης και

γ. Η υπαίτια, για την ματαίωση του αγώνα, ομάδα  επιβαρύνεται αποκλειστικά με το κόστος της δικής της συμμετοχής.

Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση γίνεται με σκοπό την καταβολή του ενοικίου του γηπέδου.

7.5. ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Η έναρξη ενός αγώνα δεν καθυστερεί περισσότερο από δεκαπέντε(15) λεπτά και με λιγότερους από επτά (5) αθλητές. Σε διαφορετκή περίπτωση, οι συνέπειες είναι οι ακόλουθες:

α. Ο αγώνας ματαιούται,    

β. Η υπαίτια, για την ματαίωση λόγω καθυστέρησης ομάδα χάνει το παιχνίδι  στα χαρτιά με σκορ (20-0), λόγω της ως άνω ματαίωσης και

γ. Η υπαίτια, για την ματαίωση λόγω καθυστέρησης, ομάδα επιβαρύνεται με τα 3/4 του συνολικού κόστους του αγώνα, αντίστοιχα η άλλη ομάδα καταβάλει το  μισό κόστος (1/4) της δικής της συμμετοχής προς κατοχύρωση του νικηφόρου αποτελέσματος του εν λόγω αγώνα.

8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

Η Διοργάνωση του Ανεξάρτητου Πρωταθλήματος «BASKETGROUND» θα επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαμορφώσει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί τις ειδικές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Το πρόγραμμα των αγωνιστικών είναι δεσμευτικό για κάθε ομάδα από την ανακοίνωση του και έπειτα, η οποία ανακοίνωση θα είναι έγκαιρη ώστε όλοι οι αθλητές να μπορούν να οργανώσουν τις υποχρεώσεις τους. Παρ’ όλα αυτά, αν για λόγους ανωτέρας βίας, μια ομάδα αδυνατεί να παρευρεθεί στο γήπεδο την ώρα του αγώνα πρέπει να ενημερώσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα την Διοργάνωση, ώστε να προσπαθήσουμε από μέρους μας, εφόσον είναι αυτό εφικτό, να προχωρήσουμε σε αλλαγή του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αλλαγή και εφόσον εξακολουθεί αδυναμία προσέλευσης, θα ισχύουν αναλογικά, οι συνέπειες που αναγράφονται στον όρο 7.3 & 7.4 

Διευκρινίζεται πως στην αλλαγή του αγώνα εφόσον πραγματοποιηθεί θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνήσει και η αντίπαλη ομάδα. 

Όλα τα αιτήματα που έχουν οι ομάδες θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με γραπτή δήλωση η οποία είτε θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από αρχηγό της ομάδας στο e-mail info@basketground.gr είτε γραπτώς σε εκπρόσωπο της διοργανώτριας αρχής όπου εμφανώς θα ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος καθώς και ο λόγος που πραγματοποιείται το αίτημα. 

.

9. ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

9.1. Στην περίπτωση που, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, αποφασιστεί η αποβολή μιας ομάδας από το τουρνουά ή στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μια ομάδα αποσυρθεί, τότε η Διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει είτε για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μία από τις επιλαχούσες είτε με τη συνέχιση του τουρνουά με μία(1) λιγότερη ομάδα. 

9.1.1. Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μία(1) ομάδα διακόψει τη συμμετοχή της, επιβαρύνεται με το κόστος διεξαγωγής των αγώνων που της απομένουν μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος, καθώς η Διοργάνωση έχει ήδη προχωρήσει στα έξοδα πραγματοποίησης των αγώνων. 

10. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

10.1.1 Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη και το προνόμιο λήψης της τελικής απόφασης για κάθε θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία του πρωταθλήματος είτε έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό είτε όχι. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει θα είναι δεσμευτικές και υποχρωτικές για κάθε ομάδα/αθλητή.

10.1.2. Η συμμετοχή στην “BASKETGROUND LEAGUE” για οποιαδήποτε ομάδα ή οποιονδήποτε αθλητή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων αυτών.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα έχουν το δικαίωμα ένστασης συγκεκριμένου αγώνα κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο. 

 12. ΕΠΑΘΛΟ 

Στην ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα δοθεί χρηματικό έπαθλο . 

Στον δευτεραθλητή του πρωταθλήματος θα υπάρξουν χορηγίες (εκπτωτικές ή προσφορές). 

13. ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Εν όψει της έναρξης της νέας αθλητικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία τήρησης των υγειονομικών και αγωνιστικών πρωτοκόλλων.

Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω οδηγίες έχουν συνταχθεί με βάση τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Από την πλευρά μας έχουμε λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων και θέτουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία όσων μετέχουν στις αθλητικές μας εκδηλώσεις.

Οι παρακάτω οδηγίες θα μεταβάλλονται ανάλογα με τις κεντρικές οδηγίες που κατά καιρούς εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

13.1 Αθλητές BasketGround League

Οι αθλητές οφείλουν, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να συμπληρώσουν το έντυπο ιατρικού ιστορικού  και να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση της ΓΓΑ, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Τόσο το έντυπο ιατρικού ιστορικού όσο και η φόρμα ιατρικής βεβαίωσης της ΓΓΑ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ (στην ενότητα «Έντυπα/φόρμες προς συμπλήρωση»).

13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Στο πλαίσιο των οδηγιών του ΕΟΔΥ και της ΓΓΑ, η είσοδος εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων θα επιτρέπεται μόνο στους αθλητές και τα μέλη της Διοργάνωσης.

Η είσοδος και η έξοδος από την εγκατάσταση θα γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με χρήση μάσκας.

ΓΗΠΕΔΟ(ΟΑΚΑ)

Ο υπεύθυνος της κάθε ομάδας υποχρεούται να προσκομίσει στην γραμματεία συμπληρωμένο το φύλλο εισόδου/εξόδου με τα στοιχεία όλων των παικτών και προπονητών που συμμετέχουν στον αγώνα.

Σε κάθε αγώνα, κατά την είσοδό στην εγκατάστασή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλοι οι παίκτες και προπονητές θα υπογράφουν το φύλλο εισόδου/εξόδου που θα βρίσκεται στην γραμματεία του κάθε γηπέδου.

Η λίστα εισερχομένων-εξερχομένων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την είσοδο και έξοδο από την αθλητική εγκατάσταση.

Κάθε αθλητής και προπονητής  θα προσκομίσει και θα παραδώσει στη γραμματεία  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το Δελτίο Καταγραφής Ιστορικού.

13.3 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

   Οι αθλητές της ΒasketGround League παρακαλούνται να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να κάνουν χρήση των φιαλών αντισηπτικού χεριών που είναι διαθέσιμες σε όλα τα γήπεδα.

      Εάν κάποιος αθλητής εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή διαγνωσθεί (ή έχει διαγνωσθεί στο παρελθόν) θετικός στον Covid-19, παρακαλείται να μας ενημερώσει άμεσα προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στο σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.