ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-2021

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020-2021

Τις αποφάσεις για τα παραπτώματα εκδίδει ο διοργανωτής αφού λάβει υπόψη του τις εκθέσεις

Α) του εκπροσώπου της διοργάνωσης που θα παρακολουθεί τον αγώνα,

Β) τα υπομνήματα των εμπλεκομένων,

Γ) καθώς επίσης και πιθανή ύπαρξη φωτογραφιών η βίντεο όπου εμφανίζονται τα όσα έχουν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες, δεν προσβάλλονται. Μη συμμόρφωση σε απόφαση πειθαρχική επιφέρει άμεση αποβολή από το τουρνουά.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται με τους ισχύοντες κανονισμούς ΕΟΚ, FIBA και το ατομικό πειθαρχικό δίκαιο του Τουρνουά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού και των Όρων Συμμετοχής.
  2. Ενστάσεις είναι δεκτές μόνο για θέματα κανονισμού στην διάρκεια του αγώνα (ημίχρονο και λήξη). Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα (πχ. χρησιμοποίηση παίκτη εν ενεργεία κτλ) μπορεί να γίνει στο τέλος του αγώνα και μόνο από τον Εκπρόσωπο-Αρχηγό της ομάδας. Η ένσταση θα εξετάζεται από την Διοργανώτρια Αρχή και εντός τριών (3) ημερών ο Εκπρόσωπος- Αρχηγός θα ενημερώνεται για την απόφαση.
  3. Οι ομάδες, που συμμετέχουν στο Τουρνουά, καθώς και οι αθλητές, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών, που θα προκύψουν μεταξύ τους και όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα, την Διοργανώτρια Αρχή.
  4. Έφεση κατά της Πειθαρχικής Απόφασης έχει δικαίωμα να καταθέσει ο Εκπρόσωπος –Αρχηγός εντός 48 ωρών από την ανακοίνωσή της.
  5. Η πλαστοπροσωπία απαγορεύεται και αποκλείεται η ομάδα από το Τουρνουά, όπως και κάθε δόλος με στόχο τον πρωταθλητισμό.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1: Disqualifie – Αποβολή Παίκτη

Αθλητής αγωνιζόμενος υπέρμετρα, σκληρά και επικίνδυνα, κατά τη διάρκεια αγώνα με απόφαση των διαιτητών αποβάλλεται από το συγκεκριμένο αγώνα. Η αποβολή του αθλητή από το διαιτητή μπορεί να επισύρει επιβολή προσθέτων ποινών σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 12.

ΑΡΘΡΟ 2: Ανάρμοστη Συμπεριφορά

Περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος παραγόντων του αγώνα ή και θεατή και γενικά, συμπεριφοράς που δεν αρμόζει σε αθλητή ή εγκατάλειψης του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια του διαιτητή, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.

ΑΡΘΡΟ 3: Υβριστική Συμπεριφορά

Υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος κτλ, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής.

ΑΡΘΡΟ 4: Απόπειρα Βιαιοπραγίας

Απόπειρα βιαιοπραγίας προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα, θεωρείται κάθε ενέργεια, που έχει σαν άμεσο σκοπό την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων και επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 5: Βάναυση Συμπεριφορά κατά παραγόντων του αγώνα

Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με χτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση συναθλητή, αντιπάλου του ή θεατή και επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 6: Λόγω και Έργω Εξύβριση

Υβριστική συμπεριφορά με πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών, με ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες. Αν η υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το πτύσιμο, οι απρεπείς χειρονομίες και γενικά κάθε χειρονομία, που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού πέντε (5) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 7: Απόπειρα Βιαιοπραγίας κατά «αρχόντων» του αγώνα Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην κακοποίηση των «αρχόντων» του αγώνα, εφόσον η βιαιοπραγία δεν συντελέσθηκε λόγω της συγκράτησης του αθλητή, από παράγοντες του αγώνα όπως συναθλητές, διοικητικοί παράγοντες κ.λ.π., επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έξι (6) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 8: Βάναυση Συμπεριφορά κατά «αρχόντων» του αγώνα

Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με χτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση «αρχόντων» του αγώνα και επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού επτά (7) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 9: Βάναυση Συμπεριφορά μετά τραυματισμού παράγοντα του αγώνα

Βάναυση συμπεριφορά από την οποία προκλήθηκε τραυματισμός παράγοντα του αγώνα (αθλητής, προπονητής, θεατής), διαπιστωθείς και βεβαιωθείς από το διαιτητή ή από βεβαίωση παριστάμενου ιατρού ή νοσοκομείου, στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δέκα (10) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 10: Βάναυση Συμπεριφορά μετά τραυματισμού «άρχοντα» του αγώνα

Βάναυση συμπεριφορά από την οποία προκλήθηκε τραυματισμός «άρχοντα» του αγώνα, διαπιστωθείς και βεβαιωθείς από το διαιτητή ή από βεβαίωση παρισταμένου ιατρού ή νοσοκομείου που υποβάλλεται εντός τριών ημερών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δέκα (12) αγωνιστικών.

ΑΡΘΡΟ 11: Διαγραφή Αθλητή

Αν το παράπτωμα δεν υπάγεται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, είναι πολύ σοβαρό ή τελούμενο καθ’ υποτροπή, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής παρέχει το δικαίωμα της οριστικής διαγραφής του αθλητή από τη διοργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 12: Επιβολή Ποινής στον Αρχηγό Ομάδας

Προσαύξηση της επιβληθείσης ποινής κατά το ήμισυ της προβλεπομένης στον αθλητή με την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας (εάν προκύψει κλάσμα αυτό δεν υπολογίζεται).

ΑΡΘΡΟ 13: Iσχύς Ποινών

Οι ποινές αποκλεισµού ισχύουν για κάθε αγώνα, επίσηµο ή φιλικό, από την επόµενη του αγώνα, που σηµειώθηκε η παράβαση. Είναι, όµως, αυτονόητο, ότι η συµµετοχή της οµάδας του αθλητή σε φιλικά παιχνίδια ή ειδικά τουρνουά, φιλικού χαρακτήρα, δεν προσµετρείται στην έκτιση της ποινής.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ποινή αποκλεισµού, η οποία έχει επιβληθεί σε καλαθοσφαιριστή και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της, τον ακολουθεί και στο επερχόμενο τουρνουά, είτε με την ίδια, είτε με άλλη ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος Επιβολής Ποινών

Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαµβάνονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της παράβασης, έστω και αν διαπράχθηκε µετά τη λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του γηπέδου, σε κάθε, όµως, περίπτωση, µέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και εφόσον βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στην σχετική στήλη παρατηρήσεων του Φ.Α. µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν παραπτώµατα, που δεν έχουν γραφεί στο Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ 15: Γενικά Παραπτώματα

Παραβάσεις μη γενόμενες αντιληπτές από «άρχοντα» του αγώνα ή, κατά παράβαση οφειλόμενου καθήκοντος, μη αναφερθείσες στη γραμματεία πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκειά του, των διακοπών ή μετά τη λήξη του και καταγγέλλονται εγγράφως από την αντίπαλη ομάδα, η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει το Π. Δ. κατά το δοκούν.